Почесни членови

  • Algis Zaboras, Литванија

  • Dieter Jander, Австрија

  • Gunnar Eriksson, Шведска

  • Sokol Shupo, Албанија

  • Thomas Jakob Diekhaus, Германија 1955

  • Vytautas Landsbergis, Литванија

  • ЕФТИМОВА Милка (оперска певица) 1936

  • МУРАТОВСКИ Фимчо (диригент) 1933

  • ЧАКАР Јасминка (пијанистка)