Контакт

Сопственик на www.sokom.mk

Сојуз на композиторите на Македонија СОКОМ

Никола Кљусев 16, 1000 Скопје, Р.Македонија

телефон/факс: ++389 (2) 3119 824

e-mail: sokom@sokom.mk

Претседател на СОКОМ

Сони Петровски

e-mail: soni.petrovski@gmail.com

Уредник и администратор

Дојрана Прокопиева

e-mail: dojrana@sokom.mk

Генерален секретар

Лазар Мојсовски

e-mail: sokom@sokom.mk