Претседатели на Сојузот на композиторите на Македонија

1947

Петре Богданов Кочко

1950

Тодор Скаловски

1951

Трајко Прокопиев

1952

Тодор Скаловски

1953

Трајко Прокопиев

1955

Стефан Гајдов

1957

Петре Богданов Кочко

1958

Стефан Гајдов

1961

Петре Богданов Кочко

1962

Властимир Николовски

1962

Тодор Скаловски

1964

Томислав Зографски

1965

Петре Богданов Кочко

1968

Властимир Николовски

1971

Трајко Прокопиев

1975

Властимир Николовски

1977

Михајло Николовски

1979

Тома Прошев

1980

Стојче Тошевски

1981

Благоја Ивановски

1982

Ристо Аврамовски

1984

Стојан Стојков

1985

Сотир Голабовски

1987

Драгослав Ортаков

1989

Властимир Николовски

1991

Тома Прошев

1993

Властимир Николовски

1995

Александар Лековски

1997

Стојан Стојков

2007

Марко Коловски

2012

Сони Петровски

2014

Сони Петровски

 

Тела на СОКОМ

Членови на Претседателство:

1. Марко Коловски

2. Јана Андреевска

3. Бранка Костиќ-Марковиќ

4. Роберт Саздов

5. Валентина Велковска-Трајановска

6. Кокан Димушевски

повеќе

Како се станува член

Зачленувањето во Сојузот на композиторите на Македонија - СОКОМ е утврдено со Статутот на СОКОМ. Во прилог се извадоци од Статутот со кои се утврдуваат критериумите за членство во СОКОМ...

повеќе

Награди на СОКОМ

Традиционално, секоја година СОКОМ доделува три награди: награда за животно дело, за најдобра премиерна изведба на дело од македонски автор и за најдобра изведба на дело од македонски автор.

Претседатели на Сојузот на композиторите на Македонија

1947 - Петре Богданов Кочко
1950 - Тодор Скаловски
1951 - Трајко Прокопиев
1952 - Тодор Скаловски
1953 - Трајко Прокопиев
1955 - Тодор Скаловски

повеќе